Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Šolska knjižnica

»Kadar odložiš knjigo z globoko vsebino, si prevzet od notranjega ugodja, čutiš se bogatejši in svetlejši. Na vse strani so se razmaknile stene in pregraje, na vse strani se odpirajo razgledi v poprej neslutene pokrajine in daljave …« (Oton Župančič)

Knjižnica je s svojo dejavnostjo in z gradivom redni del vzgojno-izobraževalnega dela SPTŠ. Dijake in druge uporabnike navaja na samostojno uporabo knjižničnega gradiva in knjižničnih pomagal, sodeluje pa tudi s profesorji pri uvajanju novih oziroma drugačnih metod in oblik dela.


Šolski knjižničarki:

Marjana Zamuda, univ. dipl. inž.

marjana.zamuda@spts.si

Tina Zver, univ. dipl. bibliotekar

tina.zver@spts.si

Tel (knjižnica): +386 (0)2 534 89 17

 

1 Članstvo 

1.1 Ob vpisu na našo šolo postanejo vsi dijaki člani šolske knjižnice. Njeni člani so tudi strokovni in ostali delavci šole. Članarine ni.

1.2 Izposoja je mogoča z dijaško izkaznico, ki ni prenosljiva, ali z osebnim dokumentom, ki vsebuje fotografijo.

2 Izposoja 

Knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v čitalnici ali izposojo na dom. Izposoja je brezplačna. 

3 Delovni čas 

Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure. Vse morebitne spremembe odpiralnega časa bodo objavljene sproti.

4 Izposojevalni roki gradiva 

4.1 Izposojevalni roki so določeni glede na vrsto gradiva: 
- knjige: 14 dni (izposojo je mogoče podaljšati še za 14 dni ali več, če knjiga ni rezervirana za drugega uporabnika);
- revije: do 3 dni;
- mediotečno gradivo (CD-ROM-i, CD-plošče, avdio in video kasete): izposoja samo v knjižnici, po dogovoru tudi na dom (čez vikend);
 - referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi ...): izposoja samo v prostorih knjižnice in za potrebe pouka. 

4.2 Gradivo je mogoče tudi rezervirati.

4.3 Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si ga lahko v dogovoru s knjižničarko izposodijo tudi čez počitnice.

4.4 Dijaki 4. letnikov si lahko izposodijo gradivo za maturo, vrnejo pa ga do razglasitve rezultatov mature. 

5 Nadomestilo za izgubljeno ali poškodovano gradivo 

5.1 Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto v dogovoru s knjižničarko.

6 Uporaba računalnikov 

6.1 V knjižnici so na razpolago računalniki, ki so namenjeni šolskemu delu (iskanje informacij po svetovnem spletu – za namen pouka, pisanje seminarskih ali raziskovalnih nalog, referatov ...). 

6.2 Uporaba klepetalnic in igranje računalniških igric sta prepovedana.

6.3 Dijak, ki želi delati z računalnikom, se prijavi knjižničarki, ki mu omogoči dostop do tipkovnice in miške. Ko dijak konča z delom, se odjavi in pospravi pripomočke. Menjava uporabnikov brez knjižničarkine vednosti ni dovoljena!

6.4 Uporaba računalnika poteka v tišini.

7 Učbeniški sklad

Za več informacij o učbeniškem skladu, kliknite tukaj.