Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Učbeniški sklad

Skrbnica učbeniškega sklada:

Tina Zver

 

Učbeniški sklad SPTŠ je namenjen dijakom vseh letnikov. Izbor učbeniških kompletov, nabava in izposoja potekajo po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo RS.

Učbeniški komplet določi skrbnica učbeniškega sklada skupaj z učitelji v posameznih predmetnih aktivih v zavodu. Vanj so vključeni samo tisti učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole za tekoče šolsko leto. V komplete niso vključeni delovni zvezki. Od šolskega leta 2013/2014 naprej v kompletih niso več učbeniki za tuje jezike.

Dijaki si lahko izposodijo celoten komplet, ne pa posameznih učbenikov. Šola jim zaračuna izposojnino, ki znaša eno tretjino nabavne cene kompleta. Izposojnino plačajo preko položnice. Dijakom, ki zaradi socialnih razlogov (potrebno je ustrezno dokazilo) ne morejo plačati izposojnine, šola omogoči brezplačno izposojo.

Dijaki 2., 3. in 4. letnikov oddajo naročila za izposojo učbenikov za prihodnje šolsko leto razrednikom v času od junija do konca pouka. Dijaki 1. letnikov se lahko za naročilo učbeniških kompletov odločijo ob vpisu.

Dijaki dobijo učbenike v prvem tednu pouka. Prevzem učbenikov je možen s potrdilom o plačilu (fotokopija plačilnega naloga ali računalniški izpis). Ob koncu šolskega leta dijaki vrnejo celoten komplet. V primeru, da ima dijak popravni izpit, lahko zadrži potrebni učbenik do roka, ko opravi izpit.

Dijak je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan učbenik ali ga je izgubil. Višina odškodnine je odvisna od nabavne cene in starosti učbenika.

Na SPTŠ si vsako šolsko leto izposodi učbenike večina dijakov. Tako kot druge srednje šole, tudi SPTŠ sama financira učbeniški sklad. Sredstva, zbrana z izposojnino, uporabimo za nakup učbenikov v naslednjem šolskem letu.