Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Izobraževanje odraslih

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 v programu izobraževanja odraslih razpisujemo:

Ime programa Naziv poklicne / strokovne izobrazbe Predvideno št. mest
Avtoserviser - spi Avtoserviser 40
Elektrikar - spi Elektrikar 40
Inštalater strojnih inštalacij  - spi Inštalater strojnih inštalacij 40
Mizar - spi Mizar 40
Elektrotehnik - pti Elektrotehnik 20
Strojni tehnik - pti Strojni tehnik 20
Elektrotehnik - ssi Elektrotehnik 40
Strojni tehnik - ssi Strojni tehnik 40
Tehnik računalništva - ssi Tehnik računalništva 40
Okoljevarstveni tehnik - ssi Okoljevarstveni tehnik 40
Tehnik oblikovanja - ssi Tehnik oblikovanja 20

 

VPISNI POGOJI

1. Programi srednjega poklicnega izobraževanja (spi): spričevalo o končani osnovni šoli.
2. Programi poklicno-tehniškega izobraževanja (pti): spričevalo o končanem srednjem poklicnem izobraževanju ustrezne smeri.
3. Programi srednjega strokovnega izobraževanja (ssi): spričevalo o končani osnovni šoli.

Način in oblika izobraževanja sta odvisna od števila prijavljenih kandidatov v posamezni program.

Če bo prijavljenih dovolj kandidatov, bo izobraževanje organizirano, v nasprotnem primeru pa se lahko kandidati izobražujejo v obliki samoizobraževanja. V tem primeru za vsakega kandidata izdelamo osebni izobraževalni načrt, ki vključuje možnost konzultacij z učitelji in opravljanje izpitov v času določenih izpitnih rokov ali po dogovoru z učitelji.

Na šoli izvajamo tudi prekvalifikacije iz različnih poklicev v vseh navedenih programih. Kandidatom na podlagi že pridobljenih znanj ali izobrazbe določimo obveznosti, ki jih morajo opraviti, da si pridobijo želeno izobrazbo.

Vsi ki, ki ste se že izobraževali na nivoju srednje šole predložite dokazila o srednješolskem izobraževanju (spričevala vseh končanih letnikov SŠ ali dokazila o delno opravljenih obveznostih v SŠ, spričevala in obvestila o uspehu na splošni ali poklicni maturi…) in Vlogo za priznavanje znanja.Vsi ki, ki ste se že izobraževali na nivoju srednje šole predložite dokazila o srednješolskem izobraževanju (spričevala vseh končanih letnikov SŠ ali dokazila o delno opravljenih obveznostih v SŠ, spričevala in obvestila o uspehu na splošni ali poklicni maturi…) in Vlogo za priznavanje znanja.

Cena izobraževanja se določi individualno in je odvisna od načina, vrste in stopnje izobraževanja (cenik).

 

PRED VPISOM

- izpolnite Prijavni obrazec (priloga v nadaljevanju),
- izpolnite Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole (kupite jo lahko v knjigarni ali poiščete na spletni strani (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192),
- predložite zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis (fotokopije),
- izpolnite Vlogo za priznavanje znanja in ji priložite ustrezna dokazila (velja za kandidate, ki se želijo prekvalificirati ali nadaljevati nedokončano izobraževanje),
- prijavo in potrebna dokazila pošljete s priporočeno pošiljko na naslov Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Šolsko naselje 12, Murska Sobota, s pripisom: IO - prijava ali jo oddate osebno na šoli (soba št. 238 ali 235). 

 

Prijave sprejemamo v času od 5. 9. 2019 do vključno 12. 9. 2019

Dodatne informacije dobite na tel. št. 02/534 89 20 (Darja Vršič) in 02/534 89 13 (Miljana Krstič) ali na e-naslovu: darja.vrsic@spts.si.

 

VPIS

Vpisi bodo za kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje potekali v času od 17. 9. do 23. 9. 2019  v prostoru št. 238 in 235 (2. nadstropje) po naslednjem razporedu:

- torek, 17. 9. 2019 od 12. do 15. ure,
sreda, 18. 9. 2019 od 13. do 16. ure,
- četrtek, 19. 9. 2019 od 13. do 17. ure,
petek, 20. 9. 2019 od 11. do 14. ure,
ponedeljek, 23. 9. 2019 od 13.00 do 17.00 ure.

Za vpis potrebujete:
- osebni dokument,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (original),
- dokazilo o plačani vpisnini (kopija dokazila o plačilu).

PONOVNI VPIS

Udeleženec izrednega izobraževanja ima 1-krat pravico do ponovnega vpisa v isti letnik določenega izobraževalnega programa. Vsi, ki se boste ponovno vpisali izpolnite vpisnico (ki jo najdete med dokumenti), ostalih dokazil vam ni potrebno priložiti.

CENIK

 

DOKUMENTI

 

BREZPLAČNA UČNA POMOČ - Projekt ATENA

Brezplačna učna pomoč - Projekt ATENA za udeležence izobraževanja odraslih. Za več informacij, kliknite tukaj.