Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 v programu izobraževanja odraslih razpisujemo:

Ime programa Naziv poklicne / strokovne izobrazbe Predvideno št. mest
Avtoserviser - SPI Avtoserviser 10
Elektrikar - SPI Elektrikar 40
Inštalater strojnih inštalacij  - SPI Inštalater strojnih inštalacij 40
Mizar - SPI Mizar 40
Elektrotehnik - PTI Elektrotehnik 10
Strojni tehnik - PTI Strojni tehnik 10
Elektrotehnik - SSI Elektrotehnik 10
Strojni tehnik - SSI Strojni tehnik 10
Tehnik računalništva - SSI Tehnik računalništva 10
Okoljevarstveni tehnik - SSI Okoljevarstveni tehnik 10
Tehnik oblikovanja - SSI Tehnik oblikovanja 10


- Način izobraževanja je odvisen od števila prijavljenih kandidatov v posamezni program in oblike, ki jo kandidati izberejo (organizirano, kot samoizobraževanje).
- Za vsakega kandidata izdelamo osebni izobraževalni načrt.
- V primeru samoizobraževanja imajo kandidati možnost konzultacij z učitelji in opravljanje izpitov v času določenih izpitnih rokov ali po dogovoru z učitelji.
- Kandidatom na podlagi ustreznih dokazil priznamo že pridobljena znanja in določimo obveznosti, ki jih morajo opraviti, da si pridobijo želeno izobrazbo.
- Cena izobraževanja se določi individualno in je odvisna od načina, vrste in stopnje izobraževanja (cenik).

 

PRIJAVA ZA VPIS (z navadno ali e-pošto)

  1. Kandidati izpolnite prijavni obrazec "Prijava za vpis v izredno izobraževanje" in ga v roku pošljete na šolo. K prijavi priložite fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis oz. fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju (tudi vsa srednješolska spričevala, v kolikor ste obiskovali srednjo šolo).
  2. Izpolnite "Vlogo za priznavanje znanja" in ji priložite ustrezna dokazila:
    - srednješolska spričevala: spričevala zaključenih letnikov, zaključni izpit, matura, poklicna matura…;
    - v primeru nezaključenega letnika predložite tudi obvestilo o uspehu, izdano ob koncu šol. leta;
    - kandidati, ki ste se izobraževali na višji, visoki strokovni šoli ali fakulteti, lahko predložite tudi dokazila o opravljenih obveznostih, v kolikor ste opravljali vsebine, ki jih uveljavljate za priznavanje znanja. 
  3. Prijavo in potrebna dokazila pošljete s priporočeno pošiljko na naslov Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Šolsko naselje 12, Murska Sobota, s pripisom: IO - prijava ali na e- naslov darja.vrsic@spts.si 

Prijave sprejemamo v času od 4. 9. 2020 do vključno 17. 9. 2020

Dodatne informacije dobite na tel. št. 02/534 89 20 (Darja Vršič) in 02/534 89 13 (Miljana Krstič) ali na e-naslovu: darja.vrsic@spts.si.

 

VPIS (osebno na šoli)

Vpisi bodo za kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje potekali v času od 22. 9. do 28. 9. 2020  v prostoru št. 238 in 235 (2. nadstropje) po naslednjem razporedu:

- torek, 22. 9. 2020 od 13.30 do 16.30. ure,
sreda, 23. 9. 2020 od 13.30 do 17.00 ure,
- četrtek, 24. 9. 2020 od 13.30 do 17.00 ure,
petek, 25. 9. 2020 od 13.30 do 15.00 ure,
ponedeljek, 28. 9. 2020 od 13.30 do 16.30 ure.

Kandidati boste o podrobnostih vpisa obveščeni preko objave na spletni strani šole, preko e- ali navadne pošte.


Ob vpisu kandidat predloži:
- originalna dokazila o dosedanjem formalnem izobraževanju (spričevala, obvestila o uspehu, ostala dokazila…); 
- dokazilo o plačani vpisnini (položnico prejmete po pošti);
- fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica, kopirani obe strani).

 

UVODNI POGOVOR

S kandidatom opravimo uvodni pogovor, v katerem kandidata-ko seznanimo: 
- z izobraževalnim programom, 
- s predmetnikom in s pogoji za dokončanje izobraževanja, 
- z organizacijo in izvedbo izobraževalnega procesa, 
- s šolskim redom in pravili, 
- s cenikom v izobraževanju odraslih, 
- pripravimo izobraževalni načrt.

 

SKLENITEV POGODBE

S kandidatom sklenemo pogodbo o izobraževanju. Če je plačnik izobraževanja podjetje, sklenemo tripartitno pogodbo s kandidatom in podjetjem.

 

PRIPRAVA IZOBRAŽEVALNEGA NAČRTA

Za vsakega kandidata izdelamo osebni izobraževalni načrt.

 

DOKUMENTI

 

BREZPLAČNA UČNA POMOČ - Projekt ATENA

Brezplačna učna pomoč - Projekt ATENA za udeležence izobraževanja odraslih. Za več informacij, kliknite tukaj.