Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Izberite svoj poklic

Prelistajte brošuro

Izobraževanje odraslih

V okviru organizacijske enote MIC na SPTŠ Murska Sobota ponujamo kakovostne izobraževalne programe in usposabljanja za posameznike, podjetja in obrtnike. Naši programi zagotavljajo aktualna teoretična in praktična znanja, ki povečujejo intelektualni kapital in konkurenčnost posameznikov in podjetij.