Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Razpisi

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA
MURSKA SOBOTA
Šolsko naselje 12
9000 Murska Sobota

DATUM: 25.8.2014

ZADEVA:  RAZPIS DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2014/15

 

1. 1 UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V RAČUNALNIŠKI USMERITVI
za določen čas  s polnim delovnim časom
Pogoj: inženir informatike ali računalništva, izpolnjevanje drugih pogojev po ZOVFI, potrdilo o nekaznovanju

 

2. 1 UČITELJ TEORETIČNEGA POUKA-GRAFIČNO OBLIKOVANJE
Za določen čas s krajšim delovnim časom ( 40% delovnega časa)
Pogoj: akademski slikar, izpolnjevanje drugih pogojev po ZOVFI, potrdilo o nekaznovanju

 

3. 1 VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE IN LABORANT
za določen čas s krajšim delovnim časom ( 80% delovnega časa)
Pogoj: elektrotehnik, izpolnjevanje drugih pogojev po ZOVFI, potrdilo o nekaznovanju

 

4. 1 KNJIGOVODJA
za določen čas s polovičnim delovnim časom
Pogoj: ekonomski tehnik, potrdilo o nekaznovanju

 

5. 1 SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI DIJAKU
za določen čas s krajšim delovnim časom (75% delovnega časa)
Pogoj: srednja izobrazba (gimnazijski maturant) ali srednja strokovna izobrazba, potrdilo o nekaznovanju

 

6. 2 ČISTILKI
za določen čas s polnim delovnim časom
Pogoj: osnovna šola, potrdilo o nekaznovanju

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljite v roku 3 dni od objave na naslov šole.

 

RAVNATELJ:
Ludvik SUKIČ, prof.


 

SREDNJA POKLICNA IN
TEHNIŠKA ŠOLA
MURSKA SOBOTA
Šolsko naselje 12
9000 Murska Sobota

DATUM: 26.8.2014

ZADEVA:  RAZPIS DELOVNEGA MESTA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15

 
1. 1 UČITELJ TEORETIČNEGA POUKA – ANGLEŠKI JEZIK
za nedoločen čas  s polnim delovnim časom
Pogoj: profesor angleškega jezika, izpolnjevanje drugih pogojev po ZOVFI, potrdilo o nekaznovanju


Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljite v roku 3 dni od objave na naslov šole.

RAVNATELJ:
Ludvik Sukič, prof.