Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Praktično usposabljanje pri delodajalcih

organizator PUD-a na šoli

Darja Vršič
Tel.: +386 (0)2 534 89 20
E-pošta: darja.vrsic@spts.si
Uradne ure: torek, sreda, četrtek od 8.00 do 10.00 ure

 

Praktično usposabljanje z delom je ena od oblik praktičnega izobraževanja, v katero se vključujejo dijaki z namenom, da si pridobijo praktične izkušnje. Najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja z delom so:

- pridobivanje  praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela,
- nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj ter prenos teoretičnega znanja v prakso,
- usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,
- spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov,
- spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov in materialov,
- učenje sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami,
- razvijanje odgovornosti za lastno delo, za kakovost, potrebno pri poklicnem delu, za upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravju pri delu, ter  varovanja okolja.

V vseh  izobraževalnih programih, ki jih  izobražujemo na šoli, morajo dijaki  opraviti obvezno praktično usposabljanje  pri delodajalcih (PUD), za kar je potrebno nujno široko povezovanje šole z okoljem in različnimi delodajalci, ki nudijo  primerna učna delovna mesta za naše dijake.  Na praktično izobraževanje pošiljamo vsako leto več dijakov in se povezujemo  oziroma sodelujemo z vedno več  novimi delodajalci.  Analiza opravljanja PUD-a za šolsko leto 2012/2013  pove,  da smo  v programih  elektro, strojne, računalniške in okoljevarstvene stroke sodelovali z 247 delodajalci; pri njih je  praktično izobraževanje  opravilo  več kot 500 dijakov. Dijaki imajo najmanj 4 in največ 24 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, kar je seveda odvisno od izbranega izobraževalnega programa.