Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Šola ambasadorka

SPTŠ Murska Sobota se je v šolskem letu 2016/2017 pridružila programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

Program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, je namenjen srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. Predvsem je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo.

Program ustvarja razvijajočo se mrežo šol ambasadork, ki svoje izobraževalne dejavnosti izvajajo v stalnem sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom ter njegovimi predstavniki – evropskimi poslanci. Slovenske šole se v skupno šolsko-parlamentarno mrežo za sodelovanje lahko vključijo prek vnaprej določenih učnih aktivnosti na področju vrednot, delovanja evropske demokracije in možnosti življenja v EU.

Več o projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta najdete na tej povezavi.