Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Vpis novincev za šolsko leto 2020/2021

Novi rok za prijavo za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021 je 11. maj 2020.

četrtek, 23. april 2020, 10.46

vpis.png

Novi rok za prijavo za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021 je 11. maj 2020. Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli, oddati prijavnico, med njimi tudi tisti, ki se šolajo na domu, in tisti, ki še niso opravljali preizkusov nadarjenosti na srednjih šola, za katere je kot posebni vpisni pogoj treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti.

Prijavnico, ki jo najdete na spletni strani e-uprave

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 natisnete, izpolnite, podpišete (kandidat in starši) in jo pošljete na šolo.  Prijavnico lahko pošljete priporočeno po pošti (samo priporočeno, NE s povratnico) ali skenirano (fotografirano) na elektronski naslov: cvetka.stiberc@guest.arnes.si in v vednost tudi na elektronski naslov svetovalne delavke, ki ureja vpis: miljana.krstic@spts.si. Na prijavnici ni potreben podpis in žig ravnatelja osnovne šole.

Tistim kandidatom, ki ste že oddali prijavnico za vpis, nove prijavnice ni potrebno pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in upoštevane.

V rokovniku je predvideno, da bomo srednje šole izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. junija do 6. junija 2020, odvisno od razporeda šol. O točnem datumu, času in vseh ostalih podrobnostih boste kandidati obveščeni s strani šole. O uspehu na preizkusu boste obveščeni najkasneje do 10. junija 2020. Če na preizkusu ne bi bili uspešni,  boste imeli še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis prenesete na drugo izbrano šolo. Rok za prenos prijave je 16. junij 2020, do tega datuma lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov. 

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, kandidatom svetujemo, da v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na šolo, kjer bodo imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalne delavke, ki ureja vpis, posredujejo skenirano ali fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalna delavka odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo. Izjava bo na voljo na spletni strani šole, lahko pa jo napišete tudi sami.

Vpis v srednje šole in dijaške domove bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020o načinu vpisa boste kandidati obveščeni pisno s strani šole.

Vse aktivnosti prijavno vpisnega postopka, ki se bodo morale izvesti neposredno na srednji šoli (izvedba preizkusov nadarjenosti in morda vpis), se bodo, če bo to potrebno, izvedle ob zagotavljanju ustreznih zdravstvenih ukrepov.