Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Vloga za status

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte razrednikom do 30. septembra 2023.

sobota, 2. september 2023, 11.03

status-vloga-2.jpg

V kolikor želite pridobiti status športnika ali kulturnika na naši šoli je potrebno oddati vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte razrednikom do 30. septembra 2023.

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve učencu/dijaku določi ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa, in sicer tako, da dijak praviloma lahko opravi vse obveznosti v posameznem ocenjevalnem obdobju. Če dijak po svoji krivdi ne izpolnjuje vseh obveznosti, mu šola status lahko odvzame ali določi, da status miruje ali preneha.

Vlogo za pridobitev pravice do prilagoditev pri opravljanju šolskih obveznosti najdete v meniju "ŠOLA", pod razdelkom "Dokumenti" ali jo preprosto prenesite tukaj.