Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Vloga za status

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte razrednikom do 28. septembra 2018.

ponedeljek, 3. september 2018, 17.35