Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Štipendije za deficitarne poklice

Izšel je Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020.

sobota, 23. februar 2019, 10.01

writing-1149962_1280.jpg

Med poklici, ki so v šolskem letu 2019/2020 upravičeni do te štipendije, so tudi: elektrikar/električarkamizar/mizarka, inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij, ki jih izobražujemo na SPTŠ Murska Sobota.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Višina štipendije znaša 100 €.

Vlogo boste lahko oddali od 15. 6. 2019 do 20. 9. 2019. 


Še nekaj pomembnih informacij

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka,
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine,
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice,
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto,
  • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Štipendija za deficitarne poklice, ki jo podeljuje SKLAD, je oproščena plačila dohodnine v skladu s 1. točko 25. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2.  Štipendija tudi ne vpliva na socialne transferje.

Več informacij o tej in ostalih štipendijah najdete na spletni strani:  http://www.sklad-kadri.si/.