Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Prijave za vpis v programe PTI

Zadnji rok za prijavo je petek, 17. maj 2019.

ponedeljek, 13. maj 2019, 21.44

vpis.png

Vse dijake, ki se želijo v šolskem letu 2019/2020, vpisati v program PTI - Elektrotehnik in Strojni tehnik, obveščamo, da je zadnji rok za prijavo petek, 17. maj 2019. K prijavnemu obrazcu (Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole) priložite spričevalo 1. in 2. letnika. Spričevalo 3. letnika in zaključnega izpita boste priložili naknadno.

Prijavo oddate v tajništvo šole ali v svetovalno službo SPTŠ Murska Sobota (soba št. 235) ali pošljete po pošti.