Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Prijava k poklicni maturi

Od 23. marca do 29. marca bo potekala prijava k poklicni maturi - spomladanski rok 2018.

četrtek, 22. marec 2018, 09.28

knjiga_odprta.jpg

V skladu s koledarjem poklicne mature med 29. majem in 22. junijem poteka POKLICNA MATURA – SPOMLADANSKI ROK 2018.

Prijave za SPOMLADANSKI IZPITNI ROK poklicne mature 2018 bom pobiral v pisarni pomočnika ravnatelja v naslednjih terminih:
- petek, 23. marca, od 8.00 do 12.30,
- ponedeljek 26. marca, od 8.00 do 12.30,
- sreda, 28. marca, od 10.30 do 12.30 in
- četrtek, 29. marca 2018, od 10.30 do 12.00.

Kandidati, ki se boste prijavili, imejte s seboj v celoti čitljivo izpolnjeno prijavo k poklicni maturi. Potrdilo, ki ga boste prijeli ob prijavi, je potrebno hraniti.


Ob prijavi ste dolžni predložiti naslednje dokumente (dokazila):
a) osebni dokument
b) fotokopijo spričevala 3. in 4. letnika v programih 3 + 2
c) za popravni izpit ste dolžni predložiti tudi fotokopijo o uspehu na poklicni maturi
d) kandidati, ki so brez statusa, so dolžni predložiti fotokopijo blagajniškega prejemka o plačilu izpitov. Plačate lahko v tajništvu.

Prosim vse kandidate, da se držite zgoraj navedenih rokov.

Če ne boste pravočasno oddali popolne vloge, ne boste mogli pristopiti k opravljanju poklicne mature v SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU 2018.

Dijake prosim, da se držite rokovnika za seminarske naloge, oziroma rokovnika za izdelek oziroma storitev.

Zadnji rok za predložitev dokazil je 25. maj 2018.

Izpiti bodo potekali od 29. maja do 22. junija 2018.

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM (s) rok bo 6. julija 2018.

Podrobni seznam opravljanja izpitov bo objavljen 14. maja 2018.

Murska Sobota, 19. 03. 2018

Tajnik ŠMK
Marjan Čerpnjak, univ.dipl.ekon.