Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Omejitev vpisa v prvi letnik programa SPI – AVTOSERVISER za šolsko leto 2024/2025

Obveščamo vam, da je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS za šolsko leto 2024/2025 na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, omejilo vpis v program SPI: Avtoserviser.

četrtek, 30. maj 2024, 21.19

status-vloga-2.jpg

Omejitev vpisa  v prvi letnik programa SPI – AVTOSERVISER za šolsko leto 2024/2025

Obveščamo vam, da je  Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje  RS za šolsko leto 2024/2025 na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, omejilo vpis v program SPI: Avtoserviser.

Pri izbiri kandidatov za vpis v prvi letnik, kjer je omejen vpis, bodo upoštevana merila za izbiro, ki jih predpisuje Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Kandidati se izberejo na podlagi točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se upoštevajo zaključene ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Če se v prvem oz. drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine(oziroma madžarščine ali italijanščine kot materinega jezika) in matematike. Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev za mladoletnega  kandidata (soglasje ste podali že na prijavi za vpis).

V drugem krogu bodo učenci, ki niso bili sprejeti v prvem krogu, lahko kandidirali na prosta mesta na vseh srednjih šolah. Na podlagi ponujenih prostih mest se bodo odločili za tiste programe oz. šole, na katere bi se želeli vpisati. 

Vpisni postopek se bo za učence prijavljene v ta program, začel v ponedeljek, 17. 6. 2024, ob 10 uri. Obvestilo z vsemi informacijami in s podrobnim razporedom bodo prijavljeni kandidati dobili po pošti. 

Želimo vam čim bolj uspešen zaključek šolskega leta!