Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Obvestilo NIJZ

Obvestilo NIJZ staršem pred pričetkom novega šolskega leta.

nedelja, 30. avgust 2020, 21.05

corona-5174671_1280.jpg

Spoštovani dijakinje in dijaki, spoštovani starši,

obveščamo vas, da bomo na podlagi odločitve MIZŠ pouk v novem šolskem letu 2020/21 izvajali po modelu B, kar pomeni, da zaenkrat trenutne epidemiološke razmere omogočajo, da se s 1. septembrom 2020 v novo šolsko leto vključijo vsi dijaki ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ). 

Pri praktičnem usposabljanju z delom (PUD) se bodo upoštevala priporočila, ki veljajo za posamezno dejavnost oz. panogo, v kateri bodo dijaki opravljali PUD. 

V skladu z opozorili NIJZ prosimo starše, da poskrbijo, da se bodo v šolske klopi vrnili samo zdravi dijaki in da tudi doma dosledno upoštevajo higienska priporočila NIJZ v zvezi s higieno rok, higieno kihanja oz. kašlja in da svoje otroke tudi sami poučijo o potrebnosti upoštevanja primerne razdalje in nošenjem mask.

Podrobnosti so na voljo v brošuri MIZŠ v elektronski obliki na naslovu: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/.

Da bi zmanjšali nevarnost okužb obveščamo vse dijake, da si lahko uredijo subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu na portalu eUprava (https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html). Dijaki lahko na eUpravi z e-identiteto oddajo vlogo za subvencionirano vozovnico in izvedejo spletni nakup vozovnice. Po oddaji elektronske vloge takoj prejmejo odločitev in lahko za potrjeno vlogo nadaljujejo s spletnim nakupom vozovnice. Vlogo morajo oddati vsi tisti, ki prvič prosijo za subvencionirano vozovnico, in tisti, ki želijo podaljšati veljavnost vloge iz preteklega šolskega leta.

 

Starše seznanjamo tudi z Obvestilom NIJZ:

Obvestilo NIJZ staršem pred pričetkom novega šolskega leta 

 

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

  1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  2. Otroku ni bila odrejena karantena.
  3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.

 

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.