Hitri meni

Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
Šola z najdaljšo tradicijo v Pomurju.

Eskurzija v Porabje

Zanimivo, poučno, bogato z informacijami iz prve roke, neposredno.

četrtek, 18. maj 2023, 11.05

IMG_3835.jpg

V okviru predmetov Aktivno državljantvo in Slovenščina smo bili dijaki/nje oddelkov 3OB in 3R1 v ponedeljek, 15. maja, na ekskurziji v Porabju in tam spoznali pretekli in sedanji položaj slovenske manjšine na Madžarskem ter nekaj porabskih zgodovinskih in etnografskih znamenitosti.

V Slovenskem kulturno-informacijskem centru v Monoštru sta nam predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovacs in predstavnica Generalnega konzulata RS v Monoštru Brigita Šooš iz prve roke predstavili delovanje obeh ustanov, zelo zanimiv in poučen je bil tudi film Slovensko Porabje, ki so nam ga predvajali.

Na sedežu Državne slovenske samouprave na Gornjem Seniku nam je njen podpredsednik Martin Ropoš predstavil delovanje te osrednje politične organizacije Slovencev na Madžarskem, višja svetovalka za slovenski jezik prof. Valentina Novak pa nam je z besedo in slikovnim gradivom predstavila pouk slovenščine na dvojezičnih šolah v Porabju in projekte, ki jih izvajajo.

Veliko novega smo izvedeli tudi  v Muzeju Avgusta Pavla v Monoštru: tam imajo slovensko etnografsko zbirko in hranijo mnoge druge znamenitosti iz Monoštra in okolice. O njih nam je zanimivo pripovedovala Margita Mayer. Nekaj posebnega je graničarski muzej, ki so ga v Števanovcih uredili v nekdanji stražnici. Tam smo spoznali, kako in s katerimi tehničnimi sredstvi so nekoč stražili meje, tudi tisto strogo varovano med Madžarsko in Slovenijo v času t. i. železne zavese. Nekaj porabskih poti smo tudi prepešačili: peš smo šli do Slovenske vzorčne kmetije na Gornjem Seniku in v najmanjši porabski vasici Andovci do etnografskega kompleksa, v katerem je 200 let stara porabska domačija in t. i. mali Triglav, skala izpod pravega Triglavega, ki so jo prepeljali tja in simbolizira slovenstvo v Porabju. 

Čeprav je Monošter od Murske Sobote oddaljen le 50 km in se Porabje na severu dotika našega Goričkega, marsičesa, kar so nam povedali na ekskurziji, nismo vedeli. Tudi tega ne, da ima tam porabsko narečje poseben narodnostni pomen, da ga uporabljajo tudi v njihovih tiskanih in elektronskih medijih in da je ohranilo mnoge zelo stare besede in oblike.

Zanimivo, poučno, bogato z informacijami iz prve roke, neposredno.